Elektriravi

Magnetravis kasutatakse madalsageduslikku magnetvälja, mõjudes kudedele 4-5 cm sügavusel, mille toimel paraneb kudede mikrotsirkulatsioon. Protseduuril on vererõhku langetav toime, mistõttu sobib hästi kõrgenenud vererõhuga ja vanemaealistele inimestele.

 

Näidustused:

 • alaägedad ja kroonilised venoosse arteriaalsüsteemi haigused

 • traumajärgsed tursed ja verevalumid

 • liiges- ning lihaspõletike ravi

 • soodustab luumurdude paranemist
 

Vastunäidustused:

 • südamestimulaator
 

Ultraheliravi + fonoforees

Ultraheli (ultrakõrgsagedusvool ehk UKS) on madala intensiivsusega heli, mida kasutatakse ravi eesmärgil. Protseduur on lokaalne - soojendab ja vaigistab valu. Väga tõhus põletikuvastane ning turseid imendav toime. Parima ravitulemuse saavutamiseks tehakse ultraheliravi sageli koos erinevate salvide või geelidega (fonoforees).

 

Näidustused:

 • kasutatakse artroosi ja fibromüalgia raviks

 • dermatoloogiliste probleemide ravi
 

Vastunäidustused:

 • äge põletik

 • rasedus

 • kasvajad

 • naha vigastused

 • südamestimulaator, südamerütmihäired

 • operatiivselt paigaldatud luufiksaator ja kunstliiges
 

Diadünaamika

Diadünaamika on elektriravi liik, kus kasutatakse elektrivoolu kindlaid parameetreid. Vool on eelkõige suunatud närvikoele, kus see aitab nõrgendada valuimpulsse. Olenevalt sinusoidaalse voolu tugevusest ja intervallist, kutsub vool esile ka lihaste kokkutõmbe, mis on tuntav kerge värina ja surinana elektroodi paiknemise alal. Diadünaamika vähendab turseid, lõõgastab lihaseid, parandab verevarustust ning vaigistab valu.

 

Näidustused:

 • äge ja krooniline valu

 • traumajärgsed seisundid

 • sidemete-lihaste venitused

 • soolestiku atooniad ja spastilised seisundid

 • enurees (uriinipidamatus)

 • enkoprees (roojapidamatus)
 

Vastunäidustused:

 • rasedus

 • veenilaiendid ja veenipõletikud

 • kasvajad

 • trombioht

 • südamestimulaator või teised elektroonilised seadmed (nt insuliinipump)
 

Koduõendus

 • Anija vallas pakub koduõendusteenust TNP Konsultatsioonid OÜ.

 • TNP Konsultatsioonid OÜ alustas koduõendusteenuse pakkumist 2005.aastal.

 • Meie õed on saanud hea erialase hariduse ja läbinud täiendava õendusõppe teenuse osutamiseks patsiendi kodus.

 • Kõik töötajad osalevad iga-aastastel täiendkoolitustel, erialastel seminaridel ja kursustel.

 • Meie eesmärgiks on aidata patsiendil parandada tervislikku seisundit ja säilitada elukvaliteeti.

 • Koduõendusteenuse saamiseks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.
 • Koduvisiidi tasust on vabastatud kuni 18- aastased lapsed, rasedad ja sügava puudega patsiendid.
 

Füsioteraapia

 • Kehra Tervisekeskuses pakub füsioterapeudi teenust füsioterapeut Kristel Oja.

 • Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes taastab või säilitab kliendi häiritud liikumis- ja tegevusvõimet.

 • Füsioteraapiale registreerimiseks helistada numbrile 55589200.
 

Ämmaemand

 • Kehra Tervisekeskuses teostab vastuvõttu ämmaeman Marina Sidorova.

 • Ämmaemand tegeleb: Kõigi rasedusega seotud küsimustega (arvele võtmine, nõustamine, jälgimine).

 • Raseduse vältimisega seotud küsimustega (sh kontratseptiivide retseptid).

 • Emakakaelavähi sõeluuringud Muude lihtsamate günekoloogiliste vaevustega, diagnoosimine ja ravi.

VAIMSET TERVIST TOETAVAD TEENUSED

Teenuse osutamise kohad: Kehra Tervisekeskus (I korrus) ja/või MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus Majaka 21-6, Sikupilli asum.
PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE
Teenuse eesmärk: psühholoogiline tugi ja jõustamine klientidele, kes soovivad iseenda mõtetest, tunnetest ja käitumismustritest paremat arusaamist seoses muret valmistanud/valmistava elusituatsiooni või olukorraga.
Psühholoogilisest nõustamisest on abi, kui soovitakse koostöös spetsialistiga:
- tegeleda töö ja pereelu ühitamise teemadega;
- uurida keeruliseks muutunud peresuhteid;
- leida uusi tööalaseid väljundeid ja väljakutseid;
- leida ressursse iseenda ja teiste pereliikmete vaimse tervise hoidmiseks;
- jagada mõtteid ja ja tundeid, mis on seotud lähedaste/pereliikmete haiguse või surmaga;
- leida lahendusi erinevatele igapäevaelu kriisidele (töökoha vahetus, lahutus, kolimine, jms);
- kaardistada isiklikke terviseressursse.

Teenust osutatakse kontaktsete seanssidena, mille puhul on pikkuseks 60 kuni 75 minutit ja/või zoom videosilla vahendusel. Sobiv seansside läbiviimise vorm vastavalt kokkuleppele klientidega.
Teenus on Anija valda sissekirjutusega klientidele tasuta.
Registreerimine: info.perenou@gmail.com; telefon 5042406.

PERETERAAPIA
Teenuse eesmärk: toetada peresid mittetoimivate, laste heaolu ohustavate, pere tervet funktsioneerimist takistavate omavaheliste suhtlemismustrite (isa-ema, vanem-laps jms) muutmisel.
Teenuse sisuks võib konkreetsest juhtumist tulenevalt olla:
 • vanemliku liidu tugevdamine;
 • vanemlike oskuste edendamine;
 • vanem-laps suhte toetamine;
 • perekonna terve funktsioneerimise toetamine (pereliikmete muret valmistavate käitumis-mustrite analüüs, toimetuleku ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, jms);
 • perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul.

Teenust osutatakse kontaktsete seanssidena, mille puhul on pikkuseks 60 kuni 75 minutit.
Teenuse hind vastavalt 60 min. 45 EUR ja 75 min. 55 EUR.
Registreerimine: info.perenou@gmail.com; telefon 5042406.KUNSTITERAAPIA (lapsed, noorukid ja täiskasvanud)
Teenuse eesmärk: toetada klientide heaolu ning prosotsiaalset käitumist kunstipõhise, teraapilise sekkumise kaudu.
Teenuse sisu: kunstipõhistel tehnikatel põhinev psühholoogiline sekkumine, kus järgitakse psühhoteraapia teoreetilisi ja rakenduslikke põhimõtteid ja kasutatakse erinevaid kunstivahendeid (pliiats, õlipastell-kriidid, jne) ja kunstehnikaid (joonistamine, jne), et avastada/uurida oma “sisemaailma” piltide ja nende abil loodavate lugude kaudu.
(NB! Eelnevad kunstiga tegelemise kogemused ei ole vajalikud).
Kunstiteraapia:
 • võimaldab avastada sügavale peidetud traumaatilisi kogemusi ja probleeme;
 • toetab eduelamuste kogemust, mis on seotud tundega meisterlikkusest ja toimetulekust;
 • võimaldab arendada erinevaid sotsiaalseid oskusi ja kognitiivseid funktsioone;
 • toetab tunnete väljendamist; võimaldab asju käsitleda abstraktselt, mis võib iseenesest olla terapeutiline;
 • võimaldab probleemi otsese verbaalse käsitlemise kõrval leida mitmeid võimalusi loovateks lahendusteks ning heaolu suurendamiseks.

Teenust osutatakse kontaktsete seanssidena, mille puhul on pikkuseks 60 kuni 75 minutit.
Teenuse hind vastavalt 60 min. 45 EUR ja 75 min. 55 EUR.
Registreerimine: info.perenou@gmail.com; telefon 5042406.

VANEMA JA LAPSE KUNSTITERAAPIA (väikelaste ja kooliealiste lastega pered)

Teenuse eesmärk: vanem-laps emotsionaalse suhte ja/või vanemapoolse lapse mõistmise või eakohaselt tervete vanem-laps suhete ning peresuhete toetamine.
Vanem-laps kunstiteraapias kasutatakse erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid ning rõhuasetus on vanema ja lapse vastastikkuse mõistmise toetamisel (lapse emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused, teismelise puhul eraldumise vajadus, jms). Kunstipõhised tegevused toetavad vastastikkust mõtete ja tunnete väljendamist ning nende verbaliseerimist. (NB! Eelnevad kunstiga tegelemise kogemused ei ole vajalikud).
Teenust osutatakse kontaktsete seanssidena, mille puhul on pikkuseks 60 kuni 75 minutit.
Teenuse hind vastavalt 60 min. 45 EUR ja 75 min. 55 EUR.
Registreerimine: info.perenou@gmail.com; telefon 5042406.

PERELEPITUS
Teenuse eesmärk: saavutada lapse vajadusi ja huvisid arvestavad ning koostööl põhinevad vanemlikud suhted (ehk vanemate kokkulepped nende alla 18-aastase lapsega seotud vastutuse, õiguste ja kohustuste täitmiseks).
Teenuse sisu: lepitaja suunab osapooli leidma lahendusi küsimustele, on mis seotud laste elukoha, suhtluskorraga lahus elava vanemaga, vanemlike kohustuste ja elatisega, kasvatusküsimustega, suhtlemisega vanavanemate ja sugulastega.
Teenust osutatakse kontaktsete seanssidena, mille puhul on pikkuseks 60 kuni 75 minutit.
Teenuse hind vastavalt 60 min. 45 EUR ja 75 min. 55 EUR.
Registreerimine: info.perenou@gmail.com; telefon 5042406.