Tähelepanu dr. Natalija Jakovenko nimistu patsiendid!

Tähelepanu dr. Natalija Jakovenko nimistu patsiendid!

Alates 17.maist teenindab dr. Jakovenko nimistut 2 pereõde. Pereõed hakkavad töötama graafiku alusel, kuid üks õdedest on alati tervisekeskuses olemas E-R kell 8:00-17:00. (v.a erandjuhud -  haigestumised, koolitused vms)
Vastuvõtule tuleb alati eelnevalt registreerida!

VÄGA OLULINE!
Alates 17.05.2021 saab telefoni teel pöörduda pereõe poole igal tööpäeval 14:00-17:00.  Tel: 6084195
Teistel aegadel saab telefoni teel ühendust ainult registratuuriga tel: 6084400.
Tuletame meelde, et samuti on võimalus pereõdede poole pöörduda emaili teel.
Endiselt palume tellida retsepte aegsasti!! Retsepte kinnitatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kahe tööpäeva möödudes.

Palun teavitage ka oma eakamaid sugulasi, kes internetiavarustes ei liigu!

ВНИМАНИЕ, все пациенты доктора НАТАЛИИ ЯКОВЕНКО!
Начиная с 17. мая вас будут обслуживать 2 семейной сестры. Сёстры будут работать по графику, но одна из сестер будет находится на месте с понедельника по пятницу 8:00-17:00 (за исключением обуч. курсов или болезни).
На приём нужно обязательно зарегестрироваться заранее!

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Начиная с 17.05.2021 можно связаться с семейной сестрой каждый рабочий день с 14:00 до 17:00 по телефону 6084195.
В остальное время по телефону вы можете связаться ТОЛЬКО с регистратурой, тел. 6084400.
Напоминаем, что также вы можете связаться с семейной сестрой по электронной почте.
По прежнему, просим заказывать рецепты вовремя! Рецепты будут подтверждаться при первой же возможности, но не позднее, чем через 2 рабочих дня.


Пожалуйста сообщите своим близким пожилым родственникам, не имеющим доступа к интернету!
 
11.05.2021